Pogoji poslovanja

Splošne pravice in obveznosti

na spletni strani www.fotonist.si, kjer ponujamo svoje storitve skladno z zakonodajo, splošnimi pogoji poslovanja in pogoji za uporabo spletne strani določenimi v tem besedilu.

S spletno stranjo www.fotonist.si (v nadaljevanju »spletna stran«) upravlja podjetje Fotonist d.o.o, Kidričeva ulica 18, 3270 Laško (v nadaljevanju »Podjetje«)

Podjetje si kot lastnik spletne strani www.fotonist.si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila stran in njene Splošne pogoje poslovanja spremeni v skladu z veljavno zakonodajo ter poslovno politiko.

Spremembe splošnih pogojev stopijo v veljavo z dnem objave na spletni strani.

Osebna izkaznica podjetja

Naziv: Fotonist d.o.o.
Sedež: Laško
Naslov: Kidričeva ulica 18, 3270 Laško
E-pošta: info@fotonist.si
Telefon: +386 70 849 528
Matična številka: 7260342000
Davčna številka: SI64973492
SRG: AJPES, izpostava Celje
Banka in poslovni račun: DELAVSKA HRANILNICA, D.D., TRR: SI56 6100 0001 6576 192


Naročilo in sklenitev pogodbe

Kupoprodajna pogodba med Podjetjem in porabnikov storitev Podjetja (v nadaljevanju naročnikom) je na spletni strani www.fotonist.si sklenjena v trenutku, ko naročnik opravi naročilo preko spletne trgovine ali rezervacijskega sistema na spletni strani, Podjetje pa nato kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o potrditvi njegovega naročila z naslovom storitve.

Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za Podjetje kot za naročnika.

Kot naročnik velja oseba s podatki kot so navedeni ob oddaji naročila opredeljeni za posamezen dogodek v pirjavnici. Kasnejše spreminjanje podatkov o naročniku ni mogoče razen po dogovoru s Podjetjem.

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežnikih spletne strani www.fotonist.si, 2 leti od opravljenega nakupa izključno za namene dokazovanja izvedbe nakupa.

Načini plačila

Spletna stran www.fotonist.si omogoča naslednje načine plačila:

  • Po predračunu

Izdaja računa

Podjetje po dostavi in plačilu naročenih stroritev naročniku pošlje predračun na njegov e-naslov. Na predračunu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z naročilom. Po plačilu predračuna, Podjetje pošlje naročniku račun, kot potrdilo za plačilo.

Naročnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila.


Rezervirani termini studia in nakup storitev

Rok za prejemanje vseh informacij glede izvedbe storitve in rezervacije studia je najkasneje do 3 dni.

Ti roki se lahko zaradi višje sile, splošnih nepredvidljivih okoliščin ali okoliščin na strani Podjetja spremenijo.

O morebitih spremembah in preverbah glede samih terminov nas lahko kadarkoli kontaktirate.


Odstop od pogodbe in učinki odstopa

Možnost vračila

Če  naročnik naših storitev ni mogel koristiti zaradi višje sile ali odpovedi storitev s strani Podjetja, Podjetje vrne denar v celoti na TRR naročnika.

Naročnik lahko odpove naročilo storitev zardi višje sile največ 14 pred izvedbo storitve. 

Svojo odsotnost javi na e naslov: info@fotonist.si

Odgovornost za stvarne napake

Podjetje se zavezuje naročniku nuditi storitve v skladu s programom, ki je bil javno objavljen, poleg tega pa odgovarja tudi za stvarne napake svoje izpolnitve.

Za stvarno napako gre:

  1. Če storitev nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo,
  2. če storitev nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo za katero jo je naročnik kupil pod pogojem, da mu je bila le ta znana oziroma bi mu morala biti znana,
  3. če storitev nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
  4. če je prodajalec naročniku izročil storitve, ki se ne ujemajo z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti Podjetje v roku dveh tednov.

Naročnik je dolžan Podjetje o napaki obvestiti ter natančneje opisati napako, Podjetju pa omogočiti, da izvedene storitve pregleda.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na storitvi natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.


Avtorske pravice

Vsa besedila, grafike, fotografije ali druge večpredstavnostne datoteke, ikone, zvočni in video zapisi, logotipi, slogani, trgovska poimenovanja in druge vsebine na spletni strani www.fotonist.si, so last izključno Podjetja.

Zgoraj navedeno se ne sme uporabljati, reproducirati, kopirati, spreminjati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, javno izvajati, distribuirati ali komercialno izkoriščati katerekoli vsebine ali kako drugače odsvojiti vsebine na način, v nasprotju s temi splošnimi pogoji poslovanja in v nasprotju z zakonodajo, razen ob izrecnem pisnem soglasju Podjetja.

Zbiranje, urejanje in montaža vseh vsebin na tej spletni strani so izključna last Podjetja.

Prepovedana je uporaba ali združevanje vsebin, ki na kakršenkoli način podcenjujejo ali diskreditirajo Podjetje in blagovno znamko Fotonist ali na kakršenkoli drugačen način, ki bi lahko povzročil zmedo ali kršitev vseh veljavnih zakonov ali predpisov.


Cene

Vse cene na spletni strani so v EUR in NE vključujejo DDV.

Pridržujemo si pravico do spremembe cen!

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Cene veljajo v primeru plačila z navedenimi načini plačila in v skladu s temi splošnimi pogoji.

Navedene cene veljajo le za nakupe na spletni strani www.fotonist.si in se lahko razlikujejo od cen na drugih prodajnih mestih.

Vse cene na spletni strani so cene storitev.

Roki veljavnosti akcij se med seboj lahko razlikujejo, zato so navedeni ob posamični akcijski ponudbi.


Omejitev odgovornosti

Če ni drugače določeno v splošnih pogojih, ki urejajo prodajo izdelkov in transakcije izvedene preko spletne strani, Podjetja ne daje nikakršnih implicitnih ali eksplicitnih zagotovil in garancije, da bodo vsebine na spletni strani www.fotonist.si brez odstopanj ali napak.

Kljub naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je kakšen podatek napačen.

Podjetje ne prevzema odgovornosti za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe te spletne strani brez soglasja uporabnika.

Upoštevaj, da lahko obstajajo določene naloge, ki jih Podjetja ne more sprejeti in jih lahko prekliče.

Podjetje si pridržuje pravico, da po lastni presoji, zavrne ali prekliče vsako naročilo iz kateregakoli razloga.

Nekateri dogodki lahko povzročijo težave pri vrstnem redu, zagotovitvi ustreznih količin, pravilnih informacij o cenah in izdelku ali težave v zvezi s plačilnimi sistemi, zato lahko Trgovec pred sprejemom kateregakoli naročila zahteva dodatna preverjanja.

Podjetje lahko brez predhodnega obvestila takoj odpove pogodbo ali prekliče vse ali del svojih pravic in obveznosti iz teh Splošnih pogojev in takoj prekine dostop do spletne strani tako, da uporabniku prekliče geslo in identifikacijo računa, izdanega za uporabnika ali gosta in zavrne uporabo spletnega mesta www.fotonist.si v celoti ali delno, če ugotovi poskus zlorabe ali poskus oškodovanja s strani uporabnika.

Vsako prenehanje te pogodbe ne vpliva na pravice in obveznosti (vključno brez omejitev, tudi za plačilo obveznosti) naročnikov, nastalih pred datumom odstopa oz. prekinitve pogodbe.


Reševanje sporov

Pritožbe

Podjetje spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

Podjetje ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (naročnik) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.

Naročnik se v primeru težav lahko po pomoč obrne elektronski poštni naslov info@fotonist.si

Postopek obravnave pritožbe je zaupen!

Podjetje bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil naročniku, kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Podjetje si bo prizadevalo po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno.

Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Podjetjem in naročnikom izključno krajevno pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Podjetje in naročnik kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.


Pravna podlaga

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Podjetjem in naročnikom velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Podjetje ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Podjetje, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Evropske unije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

Platforma je na voljo potrošnikom na spodnji povezavi:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Splošni pogoji začnejo veljati z dnem zadnje spremembe, ki je bila narejena 1. 7. 2021.

Tvoj Fotonist.

Scroll to Top
Košarica
  • V košarici ni izdelkov.